2020-2021

Onderwijs op afstand

Onderwijsactiviteiten bij Curio zullen nu en in de nabije toekomst een mix zijn van afstandsleren en leren op locatie.

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis hebben we geleerd dat dit beperkingen geeft maar ook kansen biedt. Dit platform dient als steunpunt en infopunt. Je vindt er als docent/begeleider kaders, uitleg, voorbeelden en tips van collega's.

Suggesties welkom: afstandsleren@curio.nl