3. Online interactieve lessen

Op deze pagina vind je informatie over en koppelingen naar:

 • digitale les ontwerpen
 • digitale lessen structureren
 • instructievideo's Teams
 • leervormen voor interactie
 • online lesgeven
 • voorbeeldlessen van collega's

De hoeveelheid online contact die we nu met onze studenten hebben is voor de meesten een uitdaging, zowel technisch als vanwege de intensiteit ervan. Hoe hou je het behapbaar voor jezelf en je studenten?

 1. Zoek uit welke online middelen het best bij jou en je studenten passen.
 2. Check welke 'hardware' je daarbij nodig hebt.
 3. Kijk naar de online lesaanpak van collega's.
 4. Experimenteer en leer.
 5. Benoem bij je studenten dat je bezig bent met uitproberen en leren.

Digitale les ontwerpen

Het vormgeven van afstandsonderwijs vraagt om een andere aanpak dan fysiek onderwijs. Het (her)ontwerpen van je les, blok of periode verhoogt het leerrendement en brengt rust.

Idealiter heb je tijd en kennis om je hele opleiding, programma of cursus 'blended' te herontwerpen. De realiteit is dat dit binnen Curio nog in de kinderschoenen staat. Wil jou team hier actief mee aan de slag geef ons dan een seintje via: afstandsleren@curio.nl

Stappenplannen Magister

E-tivity documenten

Algemeen stappenplan lesblok

Lesontwerp met Teams

Digitale lessen structureren

Eén van de meest essentiële onderdelen om succesvol afstandsleren aan te bieden is het logisch, gebruiksvriendelijk en studeerbaar structureren van je online lesaanbod. De lerenden hebben online nóg meer behoefte aan voorspelbaarheid en duidelijkheid. Zij willen in 1 oogopslag zien:

 • Wanneer doe ik wat?
 • Waar vind ik alle opdrachten?
 • Waarom moet ik dit leren?
 • Waar vind ik extra informatie en bronnen?
 • Hoe wordt er beoordeeld?
 • Waar lever je zaken in?
 • Hoe communiceer ik met docent en klasgenoten?

Globaal zijn er drie manieren (of een combinatie daarvan) om dit voor jouw lerende tot stand te brengen:

 1. Digitaal lesmateriaal op een platform van een uitgever of branche-organisatie.
 2. Zelf leerpaden / leerplanningen / curricula klaar zetten via een Curio-platform als Magister, Itslearning, mijnportaal, Teams.
 3. Werken met een auteurstool.

Hieronder vind je toelichting en wat voorbeelden bij deze 3 manieren.

Lesstructuur via een (branche)platform

Instructie Itslearning

Studiewijzer als weekplanner in Magister

Klein ecosysteem via mijnportaal en Teams

Structuur met een Nearpodserie

Instructievideo's Teams

Curio gebruikt Teams als instrument voor videobellen en om de 'online klas' te ontmoeten. Afhankelijk van de leerdoelen, jouw doelgroep en je eigen didactische vaardigheden kunnen deze instructiekaarten en -video's van nut zijn.

Iedere instructiekaart is kort en krachtig, max. 2 A4-tjes.

Instructiekaarten Teams

Fase 2 tips en uitleg lesgeven via Teams

Fase 3 tips en uitleg lesgeven via Teams

Leervormen voor interactie

We weten allemaal dat de lerende het meest leert als hij zelf actief de leerstof verwerkt, oefent of traint. Een online aansturing of instructie duurt dus idealiter niet veel langer dan 10/15 minuten (spanningsboog).

Vooraf heb je op lesniveau of op programmaniveau (blended ontwerp) bedacht wanneer en hoe je studenten zelf aan de slag gaan met opdrachten, schrijven, filmen, oefenen, uitwerken of subgroepjes.

Welke leervorm of tool gebruik je dan wanneer? Hieronder een paar overzichten die kunnen helpen.

Energizers in Teams

Laaghangend fruit

tools.curio.nl

Online lesgeven

Op internet is natuurlijk een oneindige hoeveelheid aan info en voorbeelden over online lesgeven te vinden. Daar kan iedere collega zijn voordeel mee doen.

Ben je op zoek naar gerichte hulp om je digitale didactiek in fase 1, 2 en 3 te verbeteren dan raden we deze webinars van Irene van der Spoel aan:

Een online les opstarten

Introductie van een online les

Voorkennis activeren

Duidelijke instructie geven

Actieve verwerking van de leerstof

Feedback geven

Online energie behouden

Voorbeeldlessen van collega's

Leren online lesgeven is een proces van 'trial en error'. Stapje-voor-stapje ontdekken wat werkt en wat bij jou en je leerlingen past. Curio-collega's tonen hoe verschillend dat eruit kan zien:

Online wiskunde met Jeroen van der Linden

Instructie-deel via camerapen met Ronald Jansen

Livestream biologie met Marieke Stout

Kennisclip ICT K1W1-3 van Bart Roos

Ingesproken PPT van Nynke Kops

Hier komt: hybride virtuele klas met Johan Pietjouw

Ingesproken Nearpod vliegtuig wegen met Rudi van Treijen

Virtuele praktijkles met Koen Janssen

Hier komt: Nederlands met Pamela Jane Allen